április 11, 2014

Fogalomtár

CO2 kibocsátás : CO2, azaz széndioxid egy belélegzéskor enyhén savanykás, nem éghető, színtelen- és szagtalan üvegházhatású gáz.

Biodízel olaj:  magas olajtartalmú növények (repce, szója, napraforgó, pamut, stb.) sajtolásából illetve kémiai feldolgozásából nyert olaj, mely a fosszilis dízelt helyettesítheti.

Bioetanol: magas keményítőtartalmú növények feldolgozásából nyert alkohol. Helyettesítheti a benzint. Másodgenerációs bioetanol gyártás során bármelyik magas cellulóztartalmú növényből előállítható.

Biomassza: biológiailag lebontható ipari, mezőgazdasági, valamint kommunális hulladékok, maradékanyagok, melyekből a bomlás során biogáz képződik. A keletkező gáz fűtőanyagként, vagy cseppfolyósítva üzemanyagként hasznosítható.

Biogáz: a biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása során keletkező gázkeverék, amely mintegy 50-70 % metánt, 30-40% szén-dioxidot, vízgőzt és (kis mennyiségben) kénhidrogént tartalmaz. A biogáz megfelelő tisztítás és előkezelés után felhasználható gépjárművek üzemanyagaként, vagy betáplálható a földgáz hálózatba

Emisszió: szennyezőanyag kibocsátás

Éghajlati kényszer: olyan folyamatok, melyekre nem hatnak vissza az éghajlati rendszerben okozott változásaik.

Geotermális energia: a föld belső hőjének hasznosítása feltörő forró vízből vagy magmából.

Geotermikus erőmű: a geotermikus erőmű föld mélyebb rétegeiben található magas hőmérsékletű és nyomású víz energiáját alakítják át villamos energiává.. A nagy nyomás miatt a víz folyékonym halmazállapotban van, ezt a vizet az eredeti nyomás megtartása mellett kinyerik és a turbina előtt nyomáscsökkentést alkalmazva a keletkező gőzzel hajtják meg a turbinákat.

Gőzturbina: egy kazánban termelt nagynyomású gőz energiáját mechanikai energiává alakító szerkezet, ami egy generátor lapátjait megmozgatva elektromos energia termelésére használható.

Hatásfok: a hatásfok a felhasznált tüzelőanyag-mennyiség és a megtermelt elektromos áram közötti összefüggés. Ez azt jelenti, hogy 58%-os hatásfok mellett a földgáz energiájának körülbelül kétharmada alakul át villamos energiává.

Hibrid autó: elektromotort és más típusú (elsősorban belső égésű) motort is használ. A feltöltést az autón elhelyezett napcellák, a mozgási energia visszatáplálása, a hálózati (konnektoros) töltés, és belsőégésű (akár biodízel) motor biztosíthatja – a különböző típusoknál más-másképpen. A korszerű hibridautók völgymenetben és fékezéskor az energiát visszatáplálják és az akkumulátorban tárolják.

 Hulladékból nyert energia: hulladéknak – a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási előírások betartása mellett – tüzelőanyagként történő felhasználása során nyert energia.

 Kapcsoltan termelt energia: azonos technológiai folyamatban egyidejűleg termelt hő- és villamos energia, illetőleg mechanikai energia.

Karbon lábnyom: a karbon lábnyom a karbon kibocsátást méri, azaz egy szervezet, esemény, termék vagy személy által kibocsátott összes üvegházhatású gáz mértékét. Az üvegházhatású gázok az alábbi módon kerülhetnek a légkörbe: közlekedési eszközök, fakitermelés, termékek gyártása és szolgáltatások igénybevétele által. Egy személynek, nemzetnek, vagy szervezetnek a karbon lábnyomát az üvegházhatású gáz kibocsátás értékelésével lehet lemérni. Ha ismerjük a karbon lábnyom nagyságát, meg lehet tenni a megfelelő intézkedéseket a lábnyom csökkentésére (például zöld iroda, zöld közbeszerzés, környezetbarát termék védjegyes termékek, alternatív energiák használata).

Karbon semleges: általánosan elfogadott kifejezés arra, ha valaminek nulla a nettó kibocsátása (például egy szervezetnek vagy egy terméknek). A szervezet vagy a termék, felelős egy bizonyos mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátásért. Amennyiben ezt a kibocsátást semlegesíti, akkor elérheti a karbon semlegességet.

Kibocsátás semlegesítés: a kibocsátó az általa direkt és/vagy indirekt módon kibocsátott CO2 semlegesítésével bízza meg a semlegesítést vállaló felet. A kibocsátó kiválasztja a semlegesítő projektjei közül a számára legszimpatikusabbat, kifizeti a semlegesítés költségét és ettől kezdve a semlegesítést vállaló fél intézi a továbbiakat. Sokféle semlegesítő projekt létezik.

Klímaváltozás: a klímaváltozás azt jelenti, hogy a Föld klímája, éghajlata tartós, vagy jelentős mértékű változáson megy keresztül, helyi vagy globális szinten.Ez a változás kiterjedhet a széljárásra, a csapadékra vagy a hőmérsékletre. Akár néhány évtized alatt is végbemehet egy adott terület klímaváltozása. Különböző okok miatt alakulhat ki: Földön végbemenő természetes folyamatok, a bolygót érő külső hatások, emberi tevékenység miatt.

Levegőszennyezés: a környezetszennyezés egyik típusa. A légszennyezésnek globális és lokális hatásai is vannak. Ha káros anyagokat bocsátunk a környezetbe, azok a szél miatt átlépik az országhatárokat is. Éppen e miatt nemzetközi összefogásra van szükség ebben a kérdésben. Nagyon fontos lenne, hogy a levegőminőséget tudjuk javítani. A levegőszennyezés fenyegeti az egészségünket és gazdasági károkat is okozhat, ugyanis globális káros hatása magában foglalja például az üvegházhatást, vagy az ózonlyukat. A leginkább ismert lokális hatások a szmog és a savas eső, ezek főleg azokat az embereket érintik, akik városi területen laknak.

Radioaktív hulladék: radioaktív hulladék alatt értendő minden további felhasználásra már nem szánt, gazdasági, szociális, oktatási vagy kutatási tevékenységből származó radioaktív anyag. A lakosság az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatban a radioaktív hulladékok kezelését tartják a legnagyobb problémának, pedig szakszerű tárolás és kezelés mellett azok nem jelentenek veszélyt a környezetre. Például a fosszilis tüzelésű erőművek és az egyes iparágak is termelnek veszélyes hulladékokat, ráadásul sokkal nagyobb mennyiségben, mint az atomreaktorok.

Szén-dioxid kvóta és kereskedelmi: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és annak Kiotói Jegyzőkönyve, az erről szóló 2007. évi LX. Törvény működteti a Magyarország számára kiosztott szén-dioxid kvóták kibocsátását és értékesítését. A Magyar Állam nevében értékesített ún. kiotói egységekből származó bevételt mérhető módon kell szén-dioxid kibocsátás megelőzésére vagy szén-dioxid megkötésre fordítani.

Szmog: „füstköd”, olyan jelenség, amikor a levegőben a szennyező anyagok koncentrációja tartósan az egészségügyi határértékeket meghaladja. Típusai: Londoni-szmog: por, korom, SO2, CO2, CO felhalmozódása általában hűvös, nyirkos időben. Los-Angelesi-szmog: a másodlagos szennyezők kialakulása (fotokémiai szmog), nyáron, napos időben.

Üvegházhatású gázok: a karbon lábnyom a Kyotói Jegyzőkönyvben definiált mind a hat üvegházhatású gázt figyelembe veszi, név szerint: széndioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid (N2O), kén-hexafluorid (SF6), hydrofluorkarbonok (HFCk) és perfluorkarbonok (PFCk).

Üvegházhatású gázok eltávolítása (elnyelése): adott időszakra mechanikai vagy természetes folyamat által a légtérből visszavont teljes ÜHG mennyiség.